RESTART covers
RESTART modellen


Tre drivere som gjør det nødvendig med en RESTART:

  • Økte forventninger om bærekraft fra kunder, regulerende myndigheter og andre interessenter legger press på bedrifter til å designe smartere forretningsmodeller
  • Digitalisering og den fjerde industrielle revolusjon utvider mulighetsrommet for nye og smartere forretningsmodeller med lavere fotavtrykk og høyere ressursutnyttelse
  • Nye kundepreferanser gjør det mulig for bedrifter å levere produkter og tjenester på nye måter.Forretningsmodellen forteller hvordan bedriften skaper, leverer og kaprer verdi

  • Verdiskapingen er tilbudet eller verdiløftet som bedriften tilbyr for å hjelpe kunden å løse et problem eller utføre en jobb (“job-to-be-done”) til en gitt pris.
  • Verdileveringen er de strategiske ressursene (fysiske, menneskelige, finansielle og intellektuelle) som kreves for å levere i henhold til verdierklæringen, de aktivitetene som setter bedriften i stand til å levere verdierklæringen effektivt, pålitelig og over tid og de samarbeidspartnerne som gjør dette mulig.
  • Verdikapringen er logikken for hvordan bedriften oppnår lønnsomhet ved hjelp av en gitt inntektsmodell og en gitt kostnadsstruktur.
RESTART forretningsmodellen

En RESTART kan deles inn i fire faser:

  • Erkjenn dagens forretningsmodell og identifiser behovet for endring
  • Utforsk muligheter og trusler og utforsk muligheter og barrierer for en forbedret forretningsmodell
  • Test nye ideer og hypoteser og hva kunder vil ha, test disse og bestem dere for en ny forretningsmodell
  • Rigg den nye forretningsmodellen for fremtiden
RESTART fire faser

Boken om RESTART er skrevet av Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen og viser hvordan bedrifter kan designe innovative forretningsmodeller som både er bærekraftige og lønnsomme. Sveinung og Lars Jacob er førsteamanuenser på og NHH, og jobber tett med bedrifter. De holder en rekke foredrag, fasiliteterer workshops og strategiseminarer, og lager webinarer og har egen podcast: Bærekraftseventyr. RESTART finnes både som bok, ebok og lydbok. Den engelske utgaven kan lastes ned gratis på Palgrave.

Les mer på JorgensenPedersen.no.