Design thinking

Design thinking er en brukerorientert og prototypedrevet metodikk som plasserer brukerne og deres behov i sentrum når nye løsninger blir utviklet.

Tradisjonelt har nye løsninger blitt utviklet med utgangspunkt i en idè eller et ønske fra en bedrift. I design thinking snur vi på dette og utvikler nye løsninger med utgangspunkt i det reelle behovet til brukerne.

I design thinking jobber vi kreativt med design, teknologi og økonomi i tverrfaglige team for å sikre best mulig resultat. Vi ønsker å forstå brukerne for å passe på antagelser ikke kommer i veien for deres behov og ønsker, det gjør vi ved å involvere dem i utviklingsprosessen.


Design thinking Fra Ragna Brenne Bjerkeset

Når vi utvikler nye løsninger bruker vi mye tid på å kartlegge og forstå de som faktisk skal bruke løsningen. Vi låser oss ikke inne på et møterom og prater oss frem til en ferdig løsning – vi går ut og snakker med folk, vi utfordrer antagelser og redefinerer problemer slik at vi kan lage et produkt som både fyller bedriftens forretningsmål og brukernes behov.

Empatisering

Mange går i fellen ved at de antar at de allerede har svaret før de har begynt. En god forståelse av brukernes behov er selve fundamentet i utviklingsarbeidet.

Definere

I denne fasen konkretiserer vi brukernes behov (hva de EGENTLIG har behov for), utfordringene deres og bruker innsikten vi samler inn til å gi et konkret beslutningsgrunnlag for alt videre arbeid.

Idegenerere

Etter at vi har fått en forståelse for brukernes behov og definert problemstillinger som skal løses, setter vi i gang med å jobbe frem gode ideer og finne smarte løsninger. Kreativ økt.

Prototyping

De beste ideene blir til prototyper, slik at vi kan sette ideene ut i praksis.Vi tester, eksperimenterer og avdekker utfordringer og gode løsninger.

Test

Løsningen blir implementert, men arbeidet stopper ikke der. Kontinuerlig analyse og optimalisering må til for at resultatet skal gå fra bra til best.

Ragna Brenne Bjerkeset

ProtoMore