Webinar: Lønnsomme bærekraftstrategier?


Tid: Tirsdag 22. mars kl 12:00 - 12:45

Sted: Zoom

Alle snakker om bærekraft, men hvordan får vi lønnsomhet inn i ligningen når vi snakker om det grønne skiftet? Hva sier den siste forskningen om lønnsomme bærekraftstrategier? Er det realistisk og mulig for bedrifter å gjøre seg mer konkurransedyktig ved å trykke på bærekraftsknappen – og i så fall, hvordan?

Arild Aspelund er professor i internasjonal markedsføring ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han er leder for fakultetets forskningsgruppe for grønn verdiskaping og sirkulærøkonomi og forsker hovedsakelig på etablering og implementering av lønnsomme bærekraftstrategier i norsk industri. I sin forskning tar han sikte på å forstå hvordan vi kan gjennomgå et grønt skifte og sikre at privat og offentlig sektor lykkes på en måte som er økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Webinaret er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Delta via Zoom - registrer deg her: https://NTNU.zoom.us/webinar/r...