Webinar 10: Cinderella - «from private to public». Innblikk i Cambridge-metodikk for bærekraftige forretningsmodeller

Please join our 10th webinar on Teams

Torsdag 10. desember kl. 12.00-13.00 – via Teams

Av: Ragna Brenne Bjerkeset frå Protomore i Molde.

The presentation is now available for download (pdf)

Cinderella Eco Group (CEG) leverer toaletter med forbrenningsteknologi for vannløse toaletter med et miljøvennlig fotavtrykk som kan installeres uavhengig av infrastruktur. Toalettet forbrenner alt avfall og etterlater bare aske helt fri for patogene bakterier.

Etterspørselen etter og behovet for å løse utfordringen med å håndtere «toalettavfall» ute i det offentlige rom og naturen er stort, en miljømessig stor utfordring.

Cinderella Eco Group jobber er midt i en innovasjonsprosess med å tilrettelegge for og utvikle en bærekraftig forretningsmodell for å bringe produktet/tjenesten «from private to public». Webinaret vil gi innblikk i viktige læringspunkt i prosessen CEG er i inne i.

Prosessene fasiliteres av ProtoMore Kunnskapspark.