Webinar: Bærekraft som innovasjonsdriver - 7. juni kl 12

I dette webinaret ser vi nærmere på samspillet mellom bærekraftig verdiskaping og innovasjon.

Forretningsutvikling og innovasjon er et samspill mellom ytre faktorer og interne forhold i en bedrift. I tillegg kan ESG rapportering og nasjonal og internasjonal lovgiving skape utfordringer og hodebry - men også representere nye markedsmuligheter og nye innovative løsninger i mange industrier. På hvilken måte? Og hvilke verktøy kan benyttes i en slik bærekraftig omstillingsprosess?

For å snakke om dette har vi invitert førsteamanuensis Kjersti Kjos Longva og professor Øivind Strand ved institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU i Ålesund.

Webinaret er gratis og åpent for alle. Velkommen!


Tid og sted: 7. juni kl 12:00-13:00 på Zoom

Klikk her for å registrere deltakelse via Zoom