Webinar 4: Student research - Presentation of findings for business

MSc student presentations:

Bærekraftige innkjøpsprosesser hos Norske klesmerker innen tur og arbeidstøy

Sebastian Gustafsson & Joachim Mulen Saugstad, Molde University College

Bærekraftsmålene og bærekraftige forretningsmodeller - En casestudie av Slettvoll AS

Hanne Iren Hoem Lunde & Christine Trengereid, Department of International Business, NTNU Ålesund

Consumer Involvement for Responsible Production & Consumption: A Study on Mowi ASA

Mahmudul Hasan, Department of International Business, NTNU Ålesund

Please indicate what webinar you are most interested in. You can choose to follow any of the webinars.