Webinar: ESG vurdering - Hvilke krav stiller banken? - 24. mai kl 12

Hva vektlegger banken når de skal gjøre en ESG vurdering av sine bedriftskunder? Hva ligger til grunn for en god ESG score? Og hvordan gjøres klimarisikovurderingen av kundene og deres aktiviteter?

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund har invitert kredittsjef Signe Lade Sølvik og leder for kommunikasjon og samfunnsansvar Cecilie Myrstad i Sparebanken Møre til å gi oss en innføring i dette temaet.

Dette webinaret settes opp som oppfølger av webinar 1 i 2022 om "Miljø- og bærekraftsrapportering" som ble arrangert 8. februar, hvor dette opprinnelig skulle inngå som tema. Gikk du glipp av første del kan du se opptaket som ligger her.

Webinaret er gratis og åpent for alle.

Tid og sted: Tirsdag 24. mai kl 12-13 på Zoom

Klikk her for å delta på Zoom