Webinar 1 - 2022: Miljø- og bærekraftsrapportering

I dette webinaret ser vi på prosessen rundt å utvikle god rapportering og hvordan en innhenter relevant data som skal inn i rapporten (basert på CapSEM modellen). Det gis også en oversikt over ulike typer rapportering, og vi ser kort på hva de skal dekke og hva som er hensikten med disse.

ESG-rapportering (Environmental Social Governance) er en slik type rapportering, og det vil bli gitt en oversikt over hvilke krav banken stiller. Hva slags informasjon er mest relevant, og hvordan benyttes informasjonen i rapporteringen til å vurdere bedriften?

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund innleder - Magnus Sparrevik (NTNU), Cecilie Myrstad og Signe Lade Sølvik (Sparebanken Møre) gir oss videre innføring i temaet.

Tid og sted: 08.02.2022, kl 12:00 -13:00 på Zoom

Se opptak fra webinaret her