Nettverksmøte: BH4S og diskusjon rundt satsingen "Sirkulære systemer for et bærekraftig Møre og Romsdal"

Tid: Fredag 23. september kl 10:00-12:00

Sted: Sundebygget ved NTNU i Ålesund (møterom Kahytten i tilknytning til Smia)

Velkommen til nettverksmøte i BH4S. Denne gangen er temaet BH4S og diskusjon rundt satsingen "Sirkulære systemer for et bærekraftig Møre og Romsdal".

Dette er del to av programmet BH4S står for under Campusuka. Annik Magerholm Fet vil innlede før Anna-Marie Hatlestad fra Møre og Romsdal fylkeskommune gir oss en innføring i programmet "Sirkulære systemer for et bærekraftig Møre og Romsdal".

Hvordan kan vi se BH4S i sammenheng med dette programmet?

Det blir også satt av tid til diskusjon og innspill rundt veien videre for BH4S.