Innovasjonsfrokost: Sirkulærøkonomi og plast i havet

Tid: Fredag 23. september kl 08:00 - 10:00

Sted: Smia i Sundebygget ved NTNU i Ålesund

Det blir servert kaffe og noe og bite i. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Meld deg på her

Miniseminaret vil ha søkelys på prinsippene for sirkulærøkonomi, samt se på samarbeid mellom «Action Ocean Plastic Waste» (AOPW) og «Circular Chains in Ocean Plastic» (CirCOP) og andre tilgrensede initiativer ved NTNU. I seminaret vil det legges opp til en dialog om «plast i havet»-problematikken og studentinvolvering.

Til å lose oss gjennom temaet har vi med oss følgende innledere:


Sigurd Sagen Vildåsen, seniorforsker i SINTEF

Sigurd leder SINTEFs strategiske satsing på sirkulærøkonomi og har ekspertkompetanse på sirkulære forretningsmodeller og koblingen til bærekraftig utvikling. Han er leder av standardiseringskomitéen for sirkulærøkonomi.

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund og professor i bærekraft

Annik er viserektor og professor ved NTNU i Ålesund. Blant annet leder hun den nye satsing CirCOP. Satsingen har særlig søkelys på å utvikle og styrke kompetansen innenfor fagområdene sirkulære systemer (sirkulærøkonomi i bredere forstand) med søkelys på verdikjeder knyttet til plast og marin plastforsøpling.

Karl Klingsheim, professor NTNU

Karl er professor ved NTNU. Han har bred erfaring fra offentlig forvaltning og internasjonalt næringsliv med fokus på anvendt forskning og bærekraftig innovasjon. Han har ledet arbeidet (AOPW) som er et samarbeid mellom NTNU Havrom og NTNU Bærekraft, og har som mål å redusere plastforsøpling i havet.

Meld deg på her