Webinar 7: Framtidsfredag om urbant landbruk

118939179 1201170990250156 3975361014322445716 n Nyskapande landbruk-foredrag

Sjå foredraget frå arrangementet

Fredag 2. oktober 2020 frå 12:00 til 13:30

Korleis kan urbant landbruk bidra i å nå berekraftsmåla? Velkomen til webinar med The North West og Business Hub 4 Sustainability!

PÅMELDING !!

Arrangementet er ein del av Campus-uka 2020.

Dato: 02.10.20.
Tid: 1200-1300
Kvar: Digitalt! Registrer deg i skjemaet under for å delta.

Program:

  • "Bønder og byen: økt verdiskaping og bærekraft gjennom optimalisert ressursbruk i byer og bynære områder" (URBANFARMS) m/Sebastian Eiter, PhD NIBIO
  • "Måling av berekraft på gardsnivå" m/Rose Bergslid, NORSØK
  • "Multifunctionality and Urban Agriculture - Growing More Than Food" m/Adam Curtis, Nabolagshager

Det blir mogleg å stilje spørsmål undervegs i arrangementet.

Arrangementet er gratis og opent for alle.

Webinaret er gratis og ope for alle. Registrer deg og du vil motta bekreftelse på mailen du registrerer. Vi vil sende link til digital deltaking på mail om lag 1 time før arrangementstart.

Les meir på Facebook